Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å forstå barn – Systemsprengeren

Benni er ei ni år gammel jente som blir en kasteball mellom ulike fosterhjem og institusjoner. Ingen klarer å håndterer Bennis raseriutbrudd. Aller helst vil Benni bo hos sin mor. En dag møter Benni Micha som hun knytter seg til.
En kvinne og ei jente ser på hverandre, jenta lener hodet mot skulderen til kvinnen. Foto.

Før du ser filmen

 1. Hva er barnevernets oppgave?

 2. Dersom barn ikke kan bo hjemme hos sine biologiske foreldre, hvor kan de da bo? Finn ut hvilke alternative omsorgsinstitusjoner som finnes i nærmiljøet ditt.

 3. Hva er traumer, og hva vil det si å være traumatisert?

 4. Filmen du skal se, heter Systemsprengeren. Hva tenker du ligger i denne tittelen?

 5. Hva vil det si at barn har utfordrende atferd / atferdsvansker?

 6. Hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger må voksne som jobber med barn som har utfordrende atferd, ha?

Se filmen

Etter filmen

 1. Bruk 5–10 minutter på å skrive ned de tankene og følelsene du har i deg etter å ha sett filmen.

 2. Del det du har skrevet ned, med en medelev.

 3. I starten av filmen og senere i filmen ser vi at Benni tar ulike prøver på et legekontor.

  1. Hva slags prøver tror du de tar, og hva slags type medisiner gir de Benni?

  2. Hva tenker du om dette?

 4. Beskriv Bennis gode egenskaper.

 5. Hva er det Benni har opplevd tidligere i livet sitt som gjør at hun har det så vanskelig?

 6. Hvilke ting er hun redd for, og hva er det som har gitt henne denne frykten?

 7. Benni oppfører seg forskjellig ut i fra hvem hun er sammen med. Hva er det som gjør at Benni er rolig sammen med noen personer, og i hvilke situasjoner er det?

 8. Hva tenker du om Bennis mor og forholdet mellom mor og Benni? Hvorfor er Benni så glad i moren sin?

 9. Som barne- og ungdomsarbeider vil du møte foreldre som strever i omsorgsrollen. Finn ut hvor disse foreldrene kan gå for å få råd og veiledning der du bor.

 10. I filmen møter du flere personer som er ansatt i barnevernet. Hva tenker du om hvordan de er i møte med Benni?

 11. Fru Bafané er Bennis saksbehandler.

  1. Beskriv forholdet mellom Benni og fru Bafané.

  2. Hvordan tror du hun vil beskrive Benni?

 12. Fru Bafané engasjerer seg i Benni.

  1. Hvor går grensen mellom profesjonalitet, personlig engasjement og privatliv?

  2. Hva er fordeler og ulemper med å være profesjonell, personlig eller privat?

  3. Når opplever du at fru Bafané er profesjonell, personlig eller privat?

 13. Micha er Bennis skoleledsager.

  1. Beskriv forholdet mellom Benni og Micha.

  2. Hvordan tror du han vil beskrive Benni?

  3. Hva er det som gjør at Micha velger å ta med seg Benni på hytteturen?

  4. Når opplever du at Micha er profesjonell, personlig eller privat?

  5. Micha sier han har redningsfantasier. Hva tror du ligger i det?

 14. Kunne du tenkt deg å jobbe med barn som har utfordrende atferd? Hvorfor eller hvorfor ikke?

 15. Vi møter barn og unge ut fra hva vi selv tror er riktig i den gitte situasjonen. Det er knyttet til hvordan vi selv har blitt møtt som barn, hvilke kunnskaper vi har tilegnet oss om barn, og hva vi tenker om situasjonen barnet er i.

  1. Hvis du skulle jobbet med Benni, hvordan ville du vært, og hva ville du gjort?

  2. Hvorfor mener du at dette er en god måte å handle på, og hva tror du det ville ført til for barnet?

 16. Hvordan ender filmen? Hvorfor tyr barnevernet til den løsningen?

 17. Hvordan tror du det kommer til å gå med Benni?

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 06.04.2021

Læringsressurser

Omsorgssvikt