Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Snakke med barn om omsorgssvikt

Vi skal ta barn og unge på alvor. Vi som jobber med barn, må bruke tid og kreativitet for å finne forståelige måter å snakke med dem på om det komplekse temaet omsorgssvikt. Det er også viktig at vi faktisk tør å snakke om de vanskelige temaene.

For barn og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt, er det viktig å møte voksne som stiller de rette spørsmålene. Mange ganger vegrer de voksne seg for å bruke ord som er tabubelagt. For at du skal bli en god voksen samtalepart for barnet, må du våge å si de vanskelige ordene høyt. Når du klarer å snakke med barnet og møte det vanskelige, vil det lettere kunne åpne seg for deg.

Oppgaver

  1. Hvilke temaer synes du det er vanskelig å snakke med barn om?
  2. Hva tenker du om at noen barn og unge blir utsatt for grove gjentatte seksuelle overgrep?
  3. Hva tenker du om å bruke bøker til å snakke om vanskelige ting med barn?
  4. Hva betyr det å ta barn og unge på alvor?
  5. Hva synes du om at enkelte som jobber med barn og unge, vegrer seg for å gå inn i vanskelige samtaler med dem?
  6. Hvilke redskaper som vi kan bruke for å få til en samtale med barn og unge, kjenner du til?
CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 11.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt