Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Barns skyldfølelse – Sinna mann

Sinna mann handler om temaet vold i nære relasjoner. Boj bor sammen med foreldrene sine, og innimellom forandrer far seg til et skummelt monster som ikke kan besinne seg. Da slår han mor. Boj er redd og mener det er hans skyld. Han sender et brev til Kongen og forteller om hemmeligheten sin.

Sinna mann

Animasjonsfilmen er basert på boka Sinna mann av Gro Dahle og Svein Nyhus. Filmen har blant annet blitt brukt på NRK Super i forbindelse med temaet vold mot barn.

Sinna mann formidler et klart budskap til alle som har vært i nærheten av slike opplevelser: Du er ikke alene. Det er ikke din skyld. Du må si fra til noen du stoler på. For det behøver ikke være slik!

(Trollfilm. u.å.)

Filmen gir oss et innblikk i hvordan det er å vokse opp med vold. Det er viktig å snakke sammen om filmen etter å ha sett den slik at alle får bearbeidet tanker og følelser.

Oppgaver

 1. Hva tenker du om denne filmen?

 2. Hvilke følelser sitter du igjen med?

 3. Hvilke(n) form(er) for omsorgssvikt ble Boj utsatt for?

 4. Hvilke konsekvenser kan det ha for barn å vokse opp med vold i hjemmet?

 5. Enkelte voldelige foresatte skjønner ikke at de skader barna, fordi de slår jo en annen voksen, ikke barna. Hva kan du om temaet å være vitne til vold?

 6. Hvilke budskaper har filmen?

 7. Hvilke virkemidler bruker filmskaperen for å få fram følelser hos Boj, far og mor?

 8. Beskriv hvordan Bojs far ser ut i disse situasjonene:

  • Når han er sint.

  • Når han angrer.

  • Når han er snill.

  • Når han får kongen på besøk.

 9. Beskriv hvordan Bojs mor ser ut i disse situasjonene:

  • Når hun er redd.

  • Når hun er nervøs.

 10. Hvilket ansvar har den andre parten i et voldelig forhold med tanke på barna?

 11. Barn som vokser opp i et voldelig hjem, er ofte lojale mot de foresatte. Boj er modig og ber om hjelp.

  1. Hvordan skal vi hjelpe og trygge barn til å tørre å be om hjelp?

  2. Hvorfor er barn så lojale mot foreldrene sine?

  3. Tenk deg at Boj hadde fortalt hemmeligheten sin til deg. Hva ville du da gjort?

 12. Hunden er viktig for Boj, og det er han som får høre Bojs hemmelighet. Hvorfor er det lettere å betro seg til et dyr eller en fantasivenn?

 13. Fuglene i filmen kommer også med en viktig beskjed til Boj. De ber ham si det videre, selv om han har fortalt hemmeligheten til hunden. Hvorfor er det viktig at han sier det til noen andre enn hunden?

 14. Hvis du bar på en vond hemmelighet, hvem ville du snakket med eller skrevet et slikt brev til?

 15. Mange barn ser opp til foreldrene sine og vil bli som dem. Hva tenker du om det?

 16. Hvorfor er det viktig at vi som jobber med barn og unge, tør å bry oss om dem når vi ser at de har det vondt? Er det lett? Hvilke utfordringer vil det være for deg?

 17. Kongen sier at Boj har vært modig som fortalte hemmeligheten. Hva tror du Boj føler når han får ros?

 18. Hvem kan barn gå til for å få hjelp når de har det vondt?

 19. Hva tenker du om slutten på filmen? Gir den håp? Burde den sluttet annerledes? Hvordan synes du den skulle sluttet?

 20. Finn ut hva forskning sier om hvordan det går med barn som vokser opp i et voldelig hjem.

Kilde

Trollfilm. (u.å.) Sinna mann. Hentet 19. april 2021 fra https://www.trollfilm.no/no/sinna-mann

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 17.12.2023

Læringsressurser

Omsorgssvikt