Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Om faget

Fagstoffet til barne- og ungdomsarbeiderfag er revidert i henhold til fagfornyelsen (LK20). Innhold og struktur er endret for å dekke kjerneelementer, tverrfaglige temaer og grunnleggende ferdigheter, i tillegg til kompetansemålene i programfagene.

Læringsressurser

Om faget