Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Omsorg og omsorgssvikt

Omsorg er noe alle trenger. Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det bidrar til å skape trygghet og trivsel og er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling.

Trygghetssirkelen

Å ha en trygg og god tilknytning er sentralt for at barn og unge skal ha det godt, utforske og utvikle seg på best mulig måte. Trygghetssirkelen hjelper oss til å forstå hvordan vi kan møte barns behov for omsorg og beskyttelse, og hvordan vi kan hjelpe og støtte dem når de utforsker verden.

Læringsressurser

Trygghetssirkelen