Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Forstå barnet innenfra

Trygghetssirkelen er som et veikart for å forstå barn og unge. Vi ser atferden, men for å hjelpe på en god måte er det viktig at vi forstår hva som skjer inni barnet.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Gutt med vintertøy får hjelp av en voksen kvinne til å tvinne pinnebrød på en pinne. De smiler til hverandre. Foto.

Å skape gode relasjoner til barnet vil bidra til at barnet opplever deg som trygg og god å være sammen med. Barnet tør da å utforske verden fordi det vet at du vil være der for å hjelpe og støtte dersom det har behov for det.

Samtale og refleksjon

Reflekter med en eller flere medelever.

  1. Hva er tilknytning?

  2. Hvorfor er trygg tilknytning viktig?

  3. Hvordan kan dere skape en trygg tilknytningsrelasjon?

  4. Hva kan barn lære i en trygg tilknytningsrelasjon?

  5. Hva betyr det å forstå barnet innenfra? Hvordan kan dere få til det?

  6. Hva betyr det å tone seg inn på barnet og være på samme bølgelengde?

  7. Barn skal og kan ikke få lov til å gjøre alt det de selv vil. Hvordan kan dere være faste og samtidig gode når barnet for eksempel ikke vil ha på seg klær når dere skal ut? Hva kan dere si for å vise at dere forstår barnas behov? Hvordan viser dere godhet med kroppen, for eksempel når dere må sette grenser?

  8. Hva vil det si å være en større, sterkere, klokere og god voksen?

Tegneoppgave

Tegn trygghetssirkelen med forklaring.

Lag film

Lag et rollespill, dokketeater eller lignende som forklarer og viser hva voksne må gjøre for å møte barns behov for beskyttelse og omsorg (tilknytning) og behov for undersøke og mestring (utforsking). Film rollespillet og vis det for klassen. Dere kan alternativt lage en animasjonsfilm.

Sist oppdatert 21.06.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Trygghetssirkelen