Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trygghetssirkelen – barns behov

For å kunne hjelpe og støtte barn på en god måte trenger vi å forstå barnets behov og hva som ligger bak barnets atferd. Hva trenger barnet at du gjør i den situasjonen det er i, slik at det opplever trygghet, nærhet og omsorg?

FooterHeaderIconFooter iconLK20

Tilknytning og utforskning

Å skape gode relasjoner og en trygg tilknytning mellom deg og barnet er grunnleggende for å kunne utføre et godt arbeid med barn og unge. For å skape gode, utviklingsfremmende relasjoner og ivareta barns behov for omsorg og trygghet må vi forstå hvilke behov barna har. Når vi forstår hvilke behov de har, og også hva som ligger bak barnets atferd, har vi mulighet til å hjelpe og støtte barnet på en god måte.

Barn og unge har to grunnleggende behov:

  • behov for beskyttelse og omsorg, tilknytning

  • behov for å undersøke og mestre verden, utforskning

Tilknytning kan beskrives som det sterke båndet som dannes mellom barnet og nære omsorgspersoner, der det opplever tilhørighet. Barnet kjenner at det hører til sammen med andre. I denne relasjonen vil barnet eller ungdommen oppleve at det får hjelp med de følelsene det har, og de lærer også hvordan de kan være og opptre sammen med andre.

Denne tilknytningen påvirker hvilken opplevelse barnet eller ungdommen får av seg selv – selvfølelsen. Er jeg verdt noe? Når barna merker at de voksne bryr seg om dem og respekterer og anerkjenner følelsene og atferden deres, vil de utvikle en trygg tilknytning til omsorgspersonene.

Barn og unge møter da voksne som har godhet, varme og kjærlighet for dem, og som aksepterer og tåler følelsene deres. Slike voksne hjelper barnet til å regulere og håndtere negative og sterke følelser, slik at de kan roe seg ned og gjenvinne følelsen av indre ro og trygghet. Barna vil dermed oppleve at det er et trygt sted å være. Her vil de få hjelp, støtte, beskyttelse og trøst når de har behov for det. "Her blir jeg godtatt slik jeg er." Barn som opplever denne tilknytningen, vil være trygge til å utforske verden på sin måte, fordi de vet at de har noen de kan gå til dersom følelsene blir for sterke eller de har behov for oppmerksomhet og nærhet.

En sirkel med ungdommer på ulike steder. Til venstre på sirkelen er det to åpne hender vendt mot sirkelen med ungdommene. Oppe på sirkelen er det to ungdommer som sitter med ryggen lent mot hverandre og leser, og en gutt som spiller fotball. De sier: "Jeg trenger at du støtter min utforskning, passer på meg, gleder deg over meg, hjelper meg, har det fint sammen med meg."  Nede på sirkelen er det en ungdom som sitter alene på en benk og ser mot siden og en annen ungdom som står med bøyd nakke og skolesekk på ryggen. De sier: "Jeg trenger at du tar imot meg, viser godhet for meg, organiserer følelsene mine, beskytter og trøster meg." Illustrasjon.

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen, Circle of Security, ble i utgangspunktet laget for å formidle tilknytningsteori til foreldre som strevde. Modellen viser viktige momenter som vi vet er trygghetsfremmende, og som kan være til hjelp for oss i møte med barn. I dag brukes trygghetssirkelen som et verktøy og er til god hjelp også i arbeid med barn og unge i barnehager, skoler og SFO, fritidsklubber og barneboliger.

Utfordringer til deg

  1. Hva må du gjøre for å skape en god tilknytning mellom deg og barnet?

  2. Hvilken betydning har tilknytning for barn og unges læring og utvikling?

  3. Hva betyr utviklingsfremmende relasjon?

Kilder

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2013). Se barnet innenfra. Hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Kommuneforlaget.

Brandtzæg, I., Torsteinson, S. & Øiestad, G. (2016). Se eleven innenfra. Relasjonsarbeid og mentalisering. Gyldendal Akademisk.

Drugli, M. B. (2014). Emosjonell utvikling og tilknytning. I V. Glaser, I Størksen & M. B. Drugli (Red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis (s. 47–73). Fagbokforlaget.

Sist oppdatert 09.05.2021
Skrevet av Siv Stai

Læringsressurser

Trygghetssirkelen