Hopp til innhold

Fagstoff

Ansvar og tjenestevei

Som barne- og ungdomsarbeider er du lovpålagt å handle dersom du har mistanke om eller vet at et barn eller ungdom blir utsatt for omsorgssvikt. Da er det viktig at du vet hvilket ansvar du har, og hva som er rett tjenestevei.
Silhuett av ei lita jente som sitter foran en rund åpning med himmel i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva sier loven?

Som barne- og ungdomsarbeider skal du ta barn og unge på alvor. Når du blir urolig eller bekymret for om et barn har det bra, må du gjøre noe med bekymringen din. Du er underlagt lovfestet oppmerksomhetsplikt (barnehageloven § 22, opplæringsloven § 15‑3), og hvis du har grunn til å tro at barn er utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller vold, innebærer opplysningsplikten (barnehageloven § 20 og opplæringsloven § 15‑3) at du har plikt til å gi barnevernet nødvendig informasjon.

Ansvar

Mange barn og unge som har vært utsatt for ulike former for omsorgssvikt, har mistet troen på at de voksne vil dem noe godt. Da trenger du å framstå som en trygg, kjærlig og omsorgsfull voksen. Noen ganger kan barn raskt få tillit til deg, andre ganger tar det lengre tid. Noen vil avvise deg gang på gang, og en kan lett falle for fristelsen til å gi opp. Gi aldri opp et barn eller ungdom. Mange barn og unge sliter med relasjonsskader, og av den grunn trenger de nettopp at du er der, uansett.

Vis at du setter pris på barnet, trøst og gi barnet oppmerksomhet, svar på spørsmål det har, hjelp det til å leke med andre og gjør hverdagen så god som mulig. I tillegg må du prøve å få barn og unge i tale. Det er ikke skadelig for barn og unge å snakke om det de tenker og føler, tvert imot. Ved å snakke med trygge, gode voksne om det som er vanskelig, kan livet bli lettere, og de kan få nødvendig hjelp.

Tjenestevei

Tjenestevei handler om hvor og hvordan du bør løfte en sak for å få en best mulig løsning for barn og unge. Å følge rett tjenestevei er viktig for alle ansatte i forbindelse med omsorgssvikt, og det beskriver på hvilket nivå du skal ta opp den aktuelle saken.

Bekymring for barn eller ungdom

Når du som barne- og ungdomsarbeider blir bekymret for et barn eller en ungdom, skal du ta det opp med din nærmeste leder. I barnehager er det pedagogisk leder, på SFO er det SFO-leder og i skolen er det kontaktlærer. Sammen tar dere kontakt med styrer eller rektor. Dere starter da en systematisk observasjon av barnet og inkluderer de andre ansatte som jobber med barnet. Når dere observerer, noteres dato og klokkeslett, hva barnet gjør (konkret), og hva barnet sier.

Dersom bekymringen handler om mindre alvorlige former for omsorgssvikt, er det naturlig å ta en prat med foresatte. Dette er det pedagogisk leder som gjør i barnehager, mens i skoler er det kontaktlæreren eller sosiallæreren som gjør det. Noen ganger trenger foreldrene god veiledning og kunnskap om hvordan de kan gi god omsorg til barnet sitt. Da kan en også oppmuntre foreldrene til å få hjelp og støtte fra for eksempel barnevernet.

Selvstendig plikt

Dersom observasjonene gir grunnlag til alvorlig bekymring, utløses opplysningsplikt til barnevernet. Vanligvis meldes forholdene tjenestevei via pedagogisk leder eller styrer i barnehagen og rektor ved skoler/SFO. Dersom pedagogisk leder/styrer eller rektor ikke deler din bekymring, har du likevel en selvstendig plikt til å melde direkte til barnevernet.

Skulle det være at du likevel kjenner på bekymring og mener du har grunn til å tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt, har du altså ansvar for å ta kontakt med barnevernet. Da er det lurt å ta kontakt med dem først for å drøfte saken anonymt. Det betyr at du forteller hvor du jobber og hvem du er, men du oppgir ikke hvem bekymringen din gjelder. Skulle det ende med at du må sende bekymringsmelding, kan du som ansatt ikke gjøre det anonymt.

Ved vold og seksuelle overgrep

Dersom det er grunn til å tro at barn eller unge blir utsatt for seksuelle overgrep eller grov vold, meldes det umiddelbart til styrer/rektor som da tar direkte kontakt med barnevernet og/eller politiet. Foresatte skal da ikke kontaktes på grunn av fare for at barnet blir påført nye og alvorlige skader. I slike situasjoner er det godt å drøfte saken med det lokale barnevernet eller med barnevernsvakten hvis barnevernet er stengt for dagen.

Utfordringer til deg

  1. Hva legger du i utsagnet "å ta barn og unge på alvor"?
  2. Hva betyr tjenestevei, og hvem skal du kontakte dersom du er bekymret for et barn eller en ungdom?
  3. Hvilket ansvar har du som barne- og ungdomsarbeider når du oppdager eller har mistanke om at barn utsettes for omsorgssvikt?

Kilder

Utdanningsdirektoratet. (2012, 27. september). Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten. https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Ovrige-tema/Udir-10-2012/

Utdanningsdirektoratet. (2019, 7. mai). Melde fra til barnevernet – hva skal barnehagen gjøre? https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/melde-fra-til-barnevernet--hva-skal-barnehagen-gjore/

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 18.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt