Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva skjer når en ikke får god omsorg?

Å vokse opp under omsorgssvikt kan gi alvorlige helseproblemer. Både barn og unges lidelser kan gi alvorlige langtidseffekter. Det er derfor viktig at vi som jobber med barn og unge, er bevisst på forebyggende arbeid og sørger for at de barna som opplever en vond barndom, får hjelp og støtte.

Oppgaver

Se filmen og svar på oppgavene.

  1. Hva viser forskning om hjernens utvikling ved omsorgssvikt?
  2. Ungdommene forteller at hjelpen kommer for sent. Hva kan du som barne- og ungdomsarbeider gjøre for å forebygge dette?
  3. Hvilke konsekvenser får endringene i hjernen?
  4. Når er det aller størst sjanse for å lykkes med forebyggende arbeid?
  5. Hvilke instanser kan samarbeide for at barna skal få det bedre?
  6. Hvilken hjelp kan familier som sliter, få?
  7. Hva tror du er grunnen til at mange barn og unge som lever under omsorgssvikt, ikke blir fanget opp?
  8. Diskuter hvordan du som barne- og ungdomsarbeider kan møte og hjelpe barn og unge i hverdagen når du vet at de har vært utsatt for omsorgssvikt.
  9. Reflekter rundt påstanden til Ann Marit Sæbønes om at "det er veldig mange som ikke tør å si ifra tidlig nok".
  10. Hvilke tanker og følelser sitter du igjen med etter å ha sett filmen?
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid, Rita Hestad Jenssen og Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 09.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt