Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Meg eier ingen

I filmen Meg eier ingen følger vi Lisa gjennom oppveksten med sin alkoholiserte far, Hasse. Forholdet deres er rikt på kjærlighet og omsorg, men de lider begge under farens rusavhengighet. Filmen bygger på boka med samme tittel og er en beskrivelse av forfatteren Åse Linderborgs oppvekst.

Oppgaver individuelt eller i grupper

 1. Hva betyr god omsorg?

  1. Hva tenker du om den omsorgen Lisa fikk av moren og faren sin?
  2. Hva tenker du at du, som barne- og ungdomsarbeider, kunne gjort for å sikre Lisa god omsorg?
  3. Hvilke konsekvenser kan det ha for barn og unge å vokse opp med foreldre som ikke gir dem god omsorg?
 2. Hva betyr det at barn og unge er lojale mot foreldrene sine?

  1. Hvordan vises det i filmen at Lisa er lojal?
  2. Hvilke tegn og symptomer på at hun ikke har det bra, ser du hos Lisa?
  3. Lisas historie bygger på en sann historie. Hvilken innvirkning har det for barn og unge å vokse opp i hjem med alkoholiserte foresatte?
 3. Hva ligger i begrepet omsorgssvikt?

  1. Hvilke(n) type(r) omsorgssvikt utsettes Lisa for? Begrunn hvorfor du mener det.
  2. Hvorfor er det viktig å snakke med barn og unge om omsorgssvikt og gi dem informasjon om dette?
  3. Hva gjør du dersom du oppdager at barn eller unge utsettes for omsorgssvikt?
CC BY-NCSkrevet av Riborg Anna Ringereide. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 02.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt