Hopp til innhold

Fagstoff

Tegn og symptomer på omsorgssvikt

Omsorgssvikt skjer som oftest i det skjulte, og det finnes svært få enkeltstående sikre tegn og symptomer som kan gi bevis på om barnet er utsatt eller ikke. Derfor er det viktig at alle tegn og symptomer blir sett i et helhetsbilde rundt barn og unge.
Ung jente sitter i en krok på skolen og holder hendene foran ansiktet. Svart-hvitt bilde. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tegn og symptomer

Det er viktig å kjenne til tegn og symptomer på at barn blir eller har blitt utsatt for omsorgssvikt. Med tegn mener vi det vi kan se når barnet blir undersøkt, mens symptomer er noe som kan antyde at noe ikke er som det skal være. Vi vet at mange barn vokser opp i svært vanskelige livssituasjoner, og vi har plikt til å ta barnet på alvor og gjøre noe med det. Det er derfor viktig å kjenne til disse tegnene og symptomene og se dem sammen med helhetsinntrykket vi har av barn og unges atferd. Vi må tørre å tenke tanken om at barn blir utsatt for omsorgssvikt.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet en veileder for ulike tegn barn og unge kan vise. Den er til god hjelp når vi skal øke kunnskapen vår om kroppslige tegn og symptomer på omsorgssvikt. Her kommer et utdrag fra "Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner".

Fysisk mishandling

Fysisk mishandling betyr at en voksen skader barnet fysisk.

Tegn og symptomer på fysisk mishandling kan være: blåmerker, brudd, brannsår, bitemerker, hovne områder, hodeskader, skader i brystkassen og magen, ribbeinsbrudd og/eller generell sen utvikling.

Det er viktig å merke seg at barn og unge får blåmerker når de krabber rundt på gulvet eller går og løper rundt. Da ser vi ofte at de får blåmerker på naturlige steder som panna/hodet, knær, legger og andre naturlige støtsider. Skader som er påført, vises i blåmerker som er på områder det ikke er naturlig, og dessuten blåmerker som har form av fingre og grep.

Psykisk mishandling

Psykisk mishandling er vanskelig å oppdage. Denne type mishandling kan bidra til at barn får svekket selvbildet og ødelagt normal psykisk utvikling. Det kan dreie seg om isolasjon, avvisning, ignorering, narring, uakseptable krav, trakassering, trusler og latterliggjøring.

Tegn og symptomer på psykisk mishandling kan være: sosial tilbaketrekning, uvanlig sinne, lav selvtillit, spiseforstyrrelser, angst og depresjoner, barnet prøver å rømme, sen utvikling psykisk og fysisk.

Generell omsorgssvikt

Generell omsorgssvikt er den vanligste formen for mishandling og dreier seg om en grunnleggende mangel på respekt for barnets behov, avvisning og likegyldighet.

Tegn og symptomer på generell omsorgssvikt kan være: mangelfull hygiene, mangel på tilsyn, usunt eller mangelfullt kosthold (over- eller undervekt), dårlig tannstell, mangelfull/uegnet påkledning, ubehandlede infeksjoner (også parasitter, skabb, lus), manglende oppfølging av nødvendig medisinsk behandling og negativ sosial kontroll.

Det kan også være et signal når barn og unge ofte er borte fra skolen, barnet er trøtt og sovner i timene, tigger og stjeler, ofte er skittent og lukter, er dårlig kledd etter værforholdene, misbruker narkotika og alkohol.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep innebærer at barnet utsettes for seksuell aktivitet som de er for unge til å forstå eller gi samtykke til.

Tegn og symptomer på seksuelle overgrep kan være at barnet har problemer med å gå eller sitte, nekter å skifte i for eksempel gymtimer eller svømmehall, har mareritt, blir gravid eller får kjønnssykdom, oppfører seg aggressivt, har selvmordstanker, skader seg selv og har generelle atferdsproblemer.

Viktig

Det er viktig å være oppmerksom på at mange barn og unge som lever i vanskelige livssituasjoner, ikke nødvendigvis viser tydelige tegn og symptomer. Noen ganger kan barnet gi andre typer tegn og symptomer enn det som er oppgitt her. Det er heller ingen nødvendig sammenheng mellom slike tegn og symptomer og at barnet lever under omsorgssvikt. Uansett må vi som jobber med barn og unge, alltid være oppmerksomme på endring i barns atferd i daglige rutiner, og vi må ta den dårlige magefølelsen vår på alvor. Del din bekymring med kollegaer, observer barnet, noter ned og diskuter det gjerne med fagfolk i barnevernet.

Utfordringer til deg

  1. Hvem kan beskytte barn mot barnemishandling?
  2. Hvorfor er det viktig at alle tegn og symptomer blir sett i et helhetsbilde av barn og unges historie?
  3. Hvordan kan vi stille åpne spørsmål til barn og unge når vi oppdager tegn og symptomer som kan være en indikator på at noe ikke er bra?
Kilder

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (u.å.). Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner: Risikofaktorer og tegn på vold mot barn. https://voldsveileder.nkvts.no/blog/innhold/risikofaktorer-og-tegn-2/

Jeg vil vite. (u.å.). https://jegvilvite.no/

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 11.11.2020

Læringsressurser

Omsorgssvikt