Hopp til innhold

NDLA film

  Læringsstier

  I læringsstiene får du mulighet til å gå i dybden i filmens verden. Her er læringsmål, filmer og filmklipp, teori, oppgaver og refleksjon over egen læring satt sammen steg for steg.

  Læringsressurser

  Læringsstier

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter

  Vurderingsressurs

  Kildemateriell