Hopp til innhold

Fagstoff

Intertekstualitet i filmer og tv-serier

Intertekstualitet er et begrep som opprinnelig kommer fra litteraturvitenskapen, og som handler om hvordan tekster refererer eller hinter til andre tekster. Innenfor filmvitenskapen handler dette ofte om hvordan filmer, eller tv-serier, refererer til andre filmer fra filmhistorien.
Filmrull og saks. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Intertekstualitet

Store norske leksikon[1] forklarer begrepet intertekstualitet som at en tekst må forstås som et sted der tekster krysser hverandre. Videre blir det forklart at det i en tekst alltid vil kunne finnes elementer fra andre tekster. Ut ifra et utvidet tekstbegrep vil andre uttrykksformer enn kun litterære tekster, også kunne forstås som tekster. Dette kan for eksempel være bilder, reklameplakater, filmer eller tv-serier.

Når du som elev skal lage en film, vil du kanskje hente inspirasjon fra dagliglivet ditt, fra saker som opptar deg eller fra filmer eller tv-serier du har sett tidligere. Å vite hva som menes med intertekstualitet i filmer og tv-serier, kan være en inspirasjon i dine egne filmproduksjoner.

Filmer og tv-serier

Alle filmer refererer i større eller mindre grad til filmer eller tekster som er laget tidligere. Noen ganger er referansene planlagte, og brukes aktivt av filmskaperen som et virkemiddel. I andre tilfeller kan det handle om mer tilfeldige berøringspunkter mellom tekstene.

Det er altså ganske vanlig å se bruk av intertekstualitet i filmer og serier. Eksempel på dette kan være hvordan en film siterer en film som er laget tidligere, eller at filmen inneholder en ny versjon av en kjent scene fra en annen film. Filmer kan også referere til litterære verk som romaner, eller til religiøse tekster, slik som for eksempel Bibelen.

For at du skal kunne oppfatte at en film refererer til en annen film, så er det en fordel om du har sett begge filmene. Dersom du ser mange filmer og serier, vil du sannsynligvis også bli flinkere til å kjenne igjen intertekstualitet.

Fra Romeo og Julie til Titanic

Er det slik at alle historier og all fiksjon som lages, bygger på de samme urfortellingene? Se denne danske YouTube-videoen, og lær mer om intertekstualitet.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson Jensen. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 21.11.2018

Læringsressurser

Læringsstier