Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

    • vite hva en filmepoke er, og hva som er med på å påvirke stilen til filmer i en epoke
    • kjenne til hvordan film som uttrykk har forandret seg gjennom tidene, fra starten av 1900-tallet og fram til i dag
    • forstå hvordan du kan bruke virkemidler fra tidligere filmepoker i egne filmproduksjoner