Hopp til innhold

Oppgave

Kulturmøter og kulturkonflikter

Kortfilmen Skylappjenta viser både kulturmøter og kulturkonflikter og sier noe om hvordan det er å leve i et flerkulturelt samfunn. Se filmen før du svarer på oppgavene.

Bakhodet til en jente foran en stor port. Foto.

Oppgave 1

Oppgave 2

  1. På hvilken måte framstiller filmen norsk kultur?
  2. Hvilke kulturkonflikter presenteres i Skylappjenta?
  3. Hvilke krav står Skylappjenta overfor, fra familien og fra det norske samfunnet?

Oppgave 3

Diskuter i klassen positive og negative sider ved at Norge er et flerkulturelt samfunn. Før diskusjonen starter, bør du ha skrevet ned en positiv ting og en negativ ting som du vil ta med i diskusjonen.

Sist faglig oppdatert 27.08.2020
Skrevet av Tina Andersson
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Læringsstier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell