Hopp til innhold

Øvelse

Skylappjenta interaktiv video

Før du ser hele Skylappjenta og begynner å arbeide med oppgavene i læringsstien, anbefaler vi at du starter med å svare på spørsmålene som dukker opp i denne interaktive videoen. Det kan være fint å diskutere spørsmålene med sidemannen, eller sammen i klassen.

Sist faglig oppdatert 27.08.2020
Skrevet av Tina Andersson
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Læringsstier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell