Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Kampen om tungtvannet

Tverrfaglig oppgaver i historie og mediefag til TV-serien Kampen om tungtvannet. Velg en eller flere av oppgavene.

TV-serien Kampen om Tungtvannet (2015) og spillefilmene Kampen om tungtvannet (1948) og Helter i Telemark (1965) bygger alle på hendelser som faktisk fant sted under andre verdenskrig.

Sabotasjen mot tungtvannsfabrikken på Vemork ved Rjukan fant sted natt til 28 februar 1943. Produksjonen av tungtvann var av stor betydning for de tyske forsøk på å framstille atomvåpen. Her et bilde av fabrikken etter sabotasjen.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Studer nettsiden til Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan, og søk på nettet etter informasjon om tungtvann.

 1. Hva er tungtvann, og hvorfor ble dette produsert på Rjukan?
 2. Hvorfor var tilgangen til tungtvann så viktig, både for tyskerne og for de allierte?
 3. Det ble i alt iverksatt fire militære operasjoner for å stoppe produksjonen av tungtvann på Rjukan. Hvem deltok i disse operasjonene, og hva ble utfallet?
Den tyske kvantefysikeren Werner Heisenberg fikk Nobelprisen i fysikk i 1932. Her foreleser han for studenter i 1936.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2

I innledningsscenen til episode 1 i TV-serien Kampen om tungtvannet møter vi professor og motstandsmann Leif Tronstad som foreleser i kjemi ved det som den gang het Norges Tekniske Høgskole i Trondheim.

 1. Hvilket eksistensielt spørsmål er det professoren stiller til seg selv og studentene sine?
 2. Hva ville du ha gjort i denne situasjonen dersom det var du som måtte velge?
 3. En annen hovedperson i TV-serien er den tyske vitenskapsmannen Werner Heisenberg som ledet det tyske uranprosjektet. Hvordan velger han å svare på det dilemmaet han stilles overfor når han blir tilbudt å lede dette prosjektet?
 4. Diskuter i klassen: Er en vitenskapsmann ansvarlig for hvordan de funnene han gjør, blir anvendt av de som har makten i et samfunn?
Bilde av Richard Harris og Kirk Douglas i filmen The heroes of Telemark (1965).
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3

Sammenlign TV-serien Kampen om tungtvannet med spillefilmen Kampen om tungtvannet fra 1948, i regi av Titus Vibe Müller og franske Jean Dreville, og Hollywood-filmen Helter i Telemark (Heroes of Telemark) fra 1965, med Kirk Douglas og Richard Harris i hovedrollene.

 1. Spillefilmen fra 1948 gir seg ut for å være autentisk. Hvordan kommer dette til uttrykk i innledningen?
 2. Hva har skjedd med måten fienden (tyskerne) framstilles på i løpet av de nesten 70 årene som er gått siden den første filmen ble laget, og hvorfor tror du framstillingen av fienden har endret seg?
 3. De som deltok i aksjonene på Rjukan, har i ettertid blitt omtalt som norske krigshelter. Hvilke egenskaper tillegger filmen Helter i Telemark disse personene?
 4. Framstiller den nye TV-serien disse personene på samme måte? Hva er likt? Hva er forskjellig?
 5. Les minst tre anmeldelser av TV-serien Kampen om tungtvannet. Hvilke filmatiske sider ved TV-serien er det anmelderne mener er spesielt vellykkede?

Relatert innhold

Fakta handler om noe som faktisk finnes eller har skjedd. Fiksjon er noen som er diktet opp.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 13.04.2018

Læringsressurser

Læringsstier