Hopp til innhold
Utsnitt fra filmen Thelma.

Oppgave

Filmreferanser i «Thelma»

Intertekstualitet handler om hvordan tekster refererer til andre tekster. Her skal du konsentrere deg om hvordan den norske spillefilmen Thelma (2017) peker til andre filmer. Hitchcocks klassiker Fuglene er en av filmene som trekkes frem av filmkritikere og anmeldere som inspirasjonskilde.

LK20

Intertekstuelle referanser i Thelma

Både filmkritikere og andre som har analysert Joachim Triers spillefilm Thelma, finner at filmen har en rekke referanser til andre filmer. Thelma er med andre ord full av intertekstuelle henvisninger, som ikke nødvendigvis er så enkle å oppdage, med mindre du kjenner til filmene det er hentet inspirasjon fra.

Noen filmreferanser som nevnes, er:

Fra Hitchcock til Trier

Joachim Trier har i flere intervjuer trukket frem Alfred Hitchcock som en av inspirasjonskildene sine, blant annet i dette intervjuet med det danske filmmagasinet Ekko. Gjennom to filmklipp skal du nå se nærmere på berøringspunkter mellom Thelma og Alfred Hitchcocks Fuglene. Se klippene og diskuter spørsmålene under hvert klipp.

Klipp 1: Fugleperspektiv – "Guds øye"

I scenen da Thelma kommer til universitetet for første gang, benyttes fugleperspektiv som kameravinkel.

  • Hva slags effekt oppnår filmskaperne med å bruke fugleperspektiv?
  • Fugleperspektiv omtales også som "Guds øye". Hva tror du menes med dette?
  • Kjenner du til andre filmer eller tv-serier som benytter fugleperspektiv?

Se dette klippet fra dokumentaren Hitchcock/Truffaut for mer bakgrunnsinformasjon om Hitchcocks bruk av denne kameravinkelen.

Klipp 2: Fugler som skremmende, symbolske karakterer

Tidlig i Thelma ser vi filmens hovedperson sitte på biblioteket og studere. Ute samler en flokk sorte fugler seg. Musikken i klippet understøtter en skummel og dyster stemning. Denne scenen kan tolkes som en hilsen til Alfred Hitchcocks Fuglene.

  • Kjenner du til andre filmer der fugler har en fremtredende rolle?
  • Fuglene i både Thelma og Hitchcocks film fra 1963 kan sies å ha en symbolsk betydning. Diskuter hva som menes med dette.
  • Hva er likt, og hva er ulikt i fremstillingen av fuglene i Hitchcocks klassiker og de fuglene vi ser i Thelma?
Sist oppdatert 10.06.2020
Skrevet av Tina Andersson
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Læringsstier

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale