Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • vite hva som menes med intertekstualitet
  • kjenne til ulike typer av intertekstualitet i filmer og tv-serier, slik som animasjonsserien The Simpsons, den norske spillefilmen Thelma og tv-serien Stranger Things
  • ha laget storyboard til en reklamefilm med klare referanser til en film eller tv-serie
  • drøfte hvilken effekt slike intertekstuelle referanser kan skape?