Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Framstilling av kulturforskjeller i mediene

Måten medier framstiller konflikter mellom ulike kulturer på, er med på å forme forventningene vi har til personer som tilhører minoritetsgrupper i det norske samfunnet.
Motiv fra filmen skylappjenta. Foto.

Oppgave 1

Karakterene i filmen Skylappjenta framstiller personer som tilhører bestemte kulturer på en karikert og stereotyp måte.

 1. Hva er en karikatur? Søk etter definisjonen i Store norske leksikon.
 2. Hva er en stereotypi? Søk etter definisjonen i Store norske leksikon.
 3. Hvilke egenskaper tillegges disse karakterene, slik de framstilles i filmen:

  • moren
  • bestemoren
  • taxisjåføren
  • nordmannen
 4. Hvilke filmatiske virkemidler blir brukt for å framheve disse egenskapene?

Oppgave 2

Gå inn på søkemotoren Google og skriv inn søkeordene «typisk» og «norsk». Avgrens søket til å gjelde bare bilder. Studer de 50 første bildene du får opp.

 1. Hva forteller dette søket deg om hvilke forestillinger nordmenn tradisjonelt har om det å være norsk?
 2. Hvilke av disse bildene synes du gir en riktig framstilling av deg selv som norsk?

Oppgave 3

I masteroppgaven Oss og de – eller vi (NTNU 2013) presenter Siri Aagedel et sett med motsetninger som ofte brukes i måten etnisk norske personer og personer med minoritetsbakgrunn omtales på:


 • gode – dårlige
 • arbeidende –trygdede
 • kvinnekontrollerende – kvinner som har kontroll
 • kriminelle – fredelige
 • oss (norske) – dem (innvandrere)
 1. Stemmer dette med måten karakterene i filmen Skylappjenta er framstilt på? Hvorfor eller hvorfor ikke? Begrunn svaret.
 2. Gå sammen i grupper på tre. Velg ut en ny mediefortelling der både etniske nordmenn og nordmenn med annen kulturell bakgrunn er representert. Det kan være en nyhetsartikkel, et nyhetsinnslag på radio eller TV, et debattprogram, en spillefilm eller en TV-serie. Analyser hvordan personene framstilles. Stemmer de funnene dere gjør, med det Siri Aagedal har funnet ut?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 20.06.2018

Læringsressurser

Læringsstier