Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du

  • kunne forklare hva retorikk er
  • vite hva de retoriske appellformene etos, logos og patos betyr
  • ha øvd på å gjenfinne etos, patos og logos i en reklamefilm
  • kunne planlegge hvordan du selv kan bruke de retoriske appellformene

Forarbeid: 

Diskuter i klassen, eller sammen med en klassekamerat:

Hva er retorikk? Hent gjerne fram det du har lært om retorikk i norskfaget.