Hopp til innhold

NDLA film

    Demokrati og medborgerskap

    Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.