Hopp til innhold

NDLA film

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.

Trusler mot demokratiet

Filmer om ytringsfrihet, mediebransjen, autoritære samfunn eller falske nyheter og propaganda er nyttige ressurser. Dette er filmer som kan vise at demokratiet, slik vi kjenner det, ikke er en selvfølge.

Læringsressurser

Trusler mot demokratiet

Kildemateriale

Du er her