Hopp til innhold

NDLA film

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.

Trusler mot demokratiet

Kan vi ta demokratiet som en selvfølge? Eller er demokratiske samfunn noe som stadig må vedlikeholdes og vernes mot press utenfra? Gode filmer kan bidra til å belyse denne typen problemstillinger.

Læringsressurser

Trusler mot demokratiet