Hopp til innhold

NDLA film

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap er et tverrfaglig tema som handler om demokratiske spilleregler og verdier. Film kan være en nyttig læringsressurs når du skal forstå ulike demokratiske prosesser.

Krig og konflikt

Krig og konflikt er utgangspunkt for mange dramatiske filmfortellinger. Slike filmer kan være et godt utgangspunkt for å forstå historien og vår egen samtid, og for å diskutere hvorvidt hendelsene er fremstilt på en balansert og sannferdig måte.

Læringsressurser

Krig og konflikt

Kildemateriell

Du er her