Hopp til innhold

Spillefilm

Churchill

I skyggen av de alliertes planer for D-dagen i juni 1944 står Winston Churchill, en mann preget av politisk motgang, militære nederlag og indre demoner. Hvor mange flere liv kan han ofre i håp om å vinne krigen? Churchill er et historisk drama om en av verdenshistoriens mest avgjørende hendelser.

Om filmen

Filmen Churchill tar oss med til de avgjørende dagene før D-dagen under andre verdenskrig og viser hvordan Winston Churchill lenge sto imot planene de allierte hadde om å storme Normandie.

Churchill er i filmen redd for å gjenta tidligere feil og plaget av politisk motstand, og han kjemper for å bevare ryktet sitt som leder. Filmen viser fram hans indre demoner og utfordringer som statsmann i krigstid.

Tematikk

Filmen handler om opptakten til D-dagen under andre verdenskrig og om hvordan det var for Churchill å lede et land i krig. Vi blir invitert inn i Winston Churchills indre, følelsesmessige kamp som leder. På denne måten kan filmen bidra med forståelse for den menneskelige dimensjonen bak store historiske begivenheter.

Engelsk og historie

Filmen utforsker som nevnt en av de mest kritiske hendelsene i britisk historie, nemlig D-dagen i 1944. Dette gjør den godt egnet som utgangspunkt for oppgaver og faglige diskusjoner i både engelsk- og historiefaget.

Churchill er også interessant for det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap, blant annet fordi filmen tematiserer hvordan det er å lede et land i krig og krise.

CC BY-SASkrevet av Anne Cathrine Andersson og Ida Marie Stokkelien. Rettighetshaver: Norgesfilm AS
Sist faglig oppdatert 24.01.2024

Læringsressurser

Krig og konflikt