Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til utstyr i kjøretøyet

Det er regler for hva slags sikkerhetsutstyr og annet utstyr som skal være tilgjengelig i buss. Krava er noe ulike for de forskjellige klassene, men mye utstyr er likt i de fleste bussklassene.
Bilde av en hvit buss, fotografert fra sida.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er regler for hva slags sikkerhetsutstyr og annet utstyr som skal være tilgjengelig i buss. Krava er noe ulike for de forskjellige klassene, men mye utstyr er likt i de fleste bussklassene.

Førstehjelpsutstyr

Bilde av førstehjelpsskrin i en buss.

Førstehjelpsskrinet bør inneholde

 • engangshansker

 • saltvann (kan brukes som sårvask og øyeskyll)

 • sårvask og sårsalve

 • øyeskylleglass eller -flaske

 • tupfere for rensing av sår

 • plaster, kompresser, bandasjer, sårteip i ulike størrelser

 • branngelé

 • enkeltmannspakke

Setebelte

De fleste nyere busser har i dag setebelte. Bruk av setebelte er påbudt, og hver enkelt passasjer har selv ansvar for å bruke belte. Sjåføren har ansvar for at også barn og ungdom under 15 år bruker sikkerhetsbelte.

Brannslokkingsapparat

Kollasj som viser brannslokkingsapparat og et skilt som viser plasseringa.

Alle busser plikter å ha tilgjengelig brannslokkingsapparat.

I buss med inntil 22 sitteplasser i tillegg til førersetet er det krav om minst én håndslokker med minimum 2 kg pulver.

I buss med over 22 sitteplasser i tillegg til førersetet skal det være minst én håndslokker med minimum 6 kg pulver.

Nødutganger

Kollasj som viser nødhammer og skilt for nødutgang.

Nødutganger skal være tydelig merka og ha en bruksveiledning. Hindringer som seterygger og skap må ikke gjøre det vanskelig å bruke nødutgangene.

Busser er utstyrt med én eller flere av disse nødutgangene:

 • nødutgangsvindu

 • vindu med nødhammer

 • vindu med rivelist

 • rømningsluke

Rullestolplassering og rullestolheis

Rullestolen plasseres med ryggen mot ryggen på ei seterekke. Det skal være en lav knapp for stoppvarsel og ei nedfellbar sperre som gjør at rullestolen ikke kan velte.

Knapper for stoppsignal

Kollasj som viser stoppknapper i en buss.

Bussene har installert stoppknapper ved alle seteplassene slik at passasjerene kan gi signal til sjåføren om at de vil gå av bussen på neste stoppested. Stoppknapper er også plassert lett tilgjengelig for rullestolbrukere.

Betalingsautomat

Kollasj som viser betalingsautomat og skjerm ved sjåførplassen i en buss.

I dag betaler mange passasjerer bussreisa si med en app på telefon. Men fortsatt er det mange, kanskje særlig eldre folk, som bruker kontanter eller betalingskort ved kjøp av billett. Derfor har alle busser som kjører i rutetrafikk, installert maskiner som kan ta imot både kort og kontanter.

Her kan du lese forskrift om universell utforming av løyvepliktig motorvogn på nettsidene til Lovdata.

Relatert innhold

Her lærer du hva en bussjåfør må vite om bussen, og hvilket utstyr som skal være tilgjengelig i en buss.CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 04.04.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?