Hopp til innhold

Fagstoff

Daglig kontroll av kjøretøy

Før du legger ut på transportoppdrag, må du kontrollere at kjøretøyet ditt er i forsvarlig og forskriftsmessig stand.
Motorrommet på en lastebil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tydelige krav i vegtrafikkloven

I vegtrafikkloven § 23 står blant annet følgende:

Før kjøringen begynner, skal føreren forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Han skal sørge for at kjøretøyet også under bruken er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet.

Dette betyr at du som sjåfør alltid må sjekke kjøretøyet grundig før du reiser ut i trafikken. Det er sjåføren som er ansvarlig for at kjøretøyet er i orden, og at lasten er sikret.

I tillegg er det viktig å påse at bilen er godt vedlikeholdt. Fyll for eksempel på motorolje eller kjølevæske om det er lite igjen.

Godt vedlikehold, driftssikkerhet og økonomi henger sammen. Du vil nødig bli stående langs veien med havari, derfor er godt vedlikehold det beste forebyggende tiltak. Det er viktig å følge servicer og å gjennomføre daglig kontroll av lastebil og eventuelt henger. Slik kan du oppdage og utbedre feil før de blir til et stort problem.

Husk at havari på kjøretøy ikke blir regnet som "". En kan derfor bli erstatningspliktig om godset blir forsinket eller ødelagt på grunn av havari.

Daglig kontroll av lastebil

Denne videoen viser deg hvordan du gjennomfører daglig kontroll av lastebil.

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 03.05.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?