Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Godshåndtering

I denne oppgava skal du jobbe med kompetansemål fra faga bransjeteknikk og transport og logistikk.

Vis hva du kan om håndtering av gods!

En truck laster en semitrailer. Foto.

Det skjer daglig på norske terminaler og lastebiler at gods blir skadd. Ofte er årsaken at den som håndterer godset, mangler kunnskap. Derfor er det viktig at du vet hvordan du håndterer gods riktig, og har skaden først oppstått, må du også kunne håndtere den på en god måte.

Denne oppgava tar for seg viktige tema som fraktdokumentasjon, sikring av last, håndtering av farlig gods og håndtering av skader på gods. Oppgava egner seg godt til gruppearbeid, så jobb gjerne sammen med noen. Sjekk hva du kan om håndtering av gods!

Hjelpemidler

 • kalkulator
 • vegtrafikkloven
 • vegfraktloven
 • arbeidsmiljøloven
 • tolloven
 • ADR-boka

Oppgave 1

 1. Hvilke lovbestemmelser skal forebygge skader på gods?
 2. Hvilke råd vil du gi en kunde som skal sende verdifullt gods?
 3. Hva gjør du dersom du mottar skadd gods for transport?
 4. Hvordan plikter du som sjåfør å sikre godset du transporterer? Gi eksempler på metoder du kan bruke for å sikre lasta di.

 5. For å få til effektiv transport må også alt arbeid på terminalene bli gjort så raskt og effektivt som mulig. Ut fra den kunnskapen du har: Hva kan gjøres for å bruke tida på terminalen effektivt?

Oppgave 2

Tenk deg at leverandør Gunnar Hovde skal sende ti flasker med sveisegass (acetylen) fra Hamar til Sandnes. Han kommer til deg på godsterminalen for å få hjelp til utfylling av de nødvendige dokumentene og til eventuelle andre nødvendige gjøremål. Mottaker av flaskene er A/S Punktsveis i Sandnes, kontaktperson Knut Pedersen.

 1. Hva slags informasjon og hjelp trenger Gunnar Hovde?

 2. Skriv ut de nødvendige dokumentene.
 3. Hva kommer du til å passe på at sjåføren som henter flaskene, gjør?

Relatert innhold

Heldigvis er ulykker med farlig gods nokså sjeldne. Du må være deg ditt ansvar bevisst, for skjer det først noe, kan konsekvensene bli store.

CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 15.12.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?