Hopp til innhold

Fagstoff

Gjennomføring og avslutning av oppdrag

Som sjåfør må du gjøre ditt til at godset kommer fram uskadd og i tide. Vi skal her se på hva du må passe på underveis og når du avslutter oppdraget.
En kvinnelig yrkessjåfør bak rattet på en lastebil. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fraktføreransvar

Transportør er ansvarlig for skade på eller forsinking av gods som fraktes. I vegfraktloven § 27 heter det: "Fraktføreren er ansvarlig for tap og skade som rammer godset i tiden fra overtakelsen til utleveringen, og for forsinket utlevering."

Fraktfører er den som har avtale med kunden. Det er som regel transportør eller lastebileier, eller det kan være en samlaster som leier inn transportør. Til syvende og sist er det likevel du som sjåfør som er ansvarlig for godset du har med deg.

Tenk alltid på at det er noen som eier varene du frakter, og følg forsiktighetsregler både under lasthåndtering, ved lasting og lossing, ved lastsikring og under transport. Bruk dessuten en myk og defensiv kjørestil. Da bidrar du til trafikksikkerhet, og du sikrer en mest mulig skånsom transport for godset.

Force majeure

Om gods blir skadd eller du blir forsinka på grunn av forhold du ikke kan påvirke, er du fritatt for ansvar. Slike forhold kan for eksempel være veier som er stengt på grunn av ras, eller innstilte fergeavganger. Du kan da vise til Vær oppmerksom på at havari på kjøretøy ikke regnes som force majeure.

Endringer underveis

En veitunnel som er stengt for trafikk, og en omkjøringsvei som går til venstre for tunnelen. Foto.

"Plans are worthless, but planning is everything" – dette sitatet fra den tidligere amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower hører en ganske ofte i transportbransjen. Det Eisenhower ville påpeke, var at en ferdig plan ikke alltid er så mye verd fordi den helt sikkert må endres. Likevel er det helt nødvendig å planlegge skikkelig, for om du har vært med på planlegginga, er det mye enklere å se løsninger og alternativer underveis.

Når du er ute og kjører godstransport, vil det ofte dukke opp uventa ting. Det kan være stengte veier, veiarbeid, ulykker, kolonnekjøring osv. Det kan også skje endringer i selve kjøreoppdraget, slik som endra lasteadresse eller lengre ventetid fordi godset ikke er klart, eller fordi det er kø på lasteplassen.

Dette er forhold som gjør at planene må endres. Du får kanskje ikke kjørt den veien du har tenkt, eller du mister ferga du hadde planlagt å ta. Da rekker du muligens heller ikke fram som planlagt, og leveringstidspunktet må forskyves.

Varsle kundene!

I slike situasjoner er det viktig å være føre var og ha dialog med kundene underveis. Du kan enten ha direkte kontakt med kundene, eller du tar kontakt med befrakter, som igjen tar seg av kundekontakten. Det er mye bedre at kundene vet du er forsinka, enn at de går og venter på varene sine uten å ha blitt varsla.

Merkevarebygging for transportbedriften

Et møte mellom to menn ved en lastebil i et lager. Foto.

Når du er ute hos kunder for å hente eller levere varer, er du som sjåfør bedriftens ansikt utad. Vær høflig, vennlig og rolig og vis god folkeskikk i kontakt med kunder. Reine og hele arbeidsklær og god personlig hygiene er også med på å skape et godt inntrykk av bedriften du er ansatt i.

Vær også forsiktig med hva slags bilder og filmer fra arbeidsdagen din som du legger ut på sosiale medier. Å filme med mobiltelefon mens du kjører, for eksempel, er både ulovlig og veldig dårlig reklame for sjåfør og bedrift.

Du bør også påse at du kjører mykt og hensynsfullt i trafikken. Om bilene til et firma blir kjent for å aggressiv eller stygg kjøring, får firmaet fort et dårlig rykte. Det tar lang tid å bygge opp et godt rykte, men det er veldig dessverre fort gjort å ødelegge det.

Som sjåfør har du altså en viktig rolle i bedriftens merkevarebygging, for andre legger merke til både oppførsel, arbeidsklær, personlig hygiene og kjørestil. I tillegg bidrar du til visuell markedsføring av bedriften: Lastebilen du kjører, fungerer som en stor reklameflate og viser gjerne både bedriftslogo og -farger, og du som sjåfør har ofte arbeidsklær med samme logo.

Avslutning av oppdraget

Vask av lastebil. Foto.

Når mottaker har fått varene sine, må du sørge for at all dokumentasjon er i orden. Husk å få kvittering for mottatt gods på fraktbrev eller PDA. Om det er avvik, som manko eller skader, må du notere dette på fraktbrevet. Ta med alle fraktbreva, eller få sendt inn EDI-opplysninger til kjørekontoret slik at de får fakturert oppdraget.

Etter at oppdraget er gjennomført, klargjør du kjøretøy og utstyr for nye oppdrag. Det er vanlig å utføre vask og vedlikehold. Om du har oppdaga mangler på kjøretøyet som bør utbedres, noterer du dette og sørger for at informasjonen formidles til teknisk personell. Fyll også dieseltanken slik at bilen er klar når du eller en kollega skal ut på nytt oppdrag. Få ting er mer irriterende enn å måtte starte en arbeidsdag med å fylle diesel fordi noen ikke har gjort jobben sin. Sjåførkortet skal leses av hver 28. dag.

Når oppdraget er utført, last er levert og lastebilen klargjort og parkert, er det en god følelse å gå hjem til døgn- eller ukehvil.

Hvite lastebiler som står parkert på en parkeringsplass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilde

The U.S. National Archives and Records Administration (u.å.): The Eisenhowers / Quotes. Henta 8. august 2022 fra https://www.eisenhowerlibrary.gov/eisenhowers/quotes

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?