Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Pensjonisttur til Sverige

Å reise på tur sammen er noe både gamle og unge liker, men for at slike turer skal bli vellykka, kreves det planlegging og forberedelser.
En turistbuss på veien i et norsk fjordlandskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

OPPGAVE

Til daglig kjører du skolebuss, og arbeidstida di er styrt av en skiftplan. En dag får du i oppdrag av arbeidsgiveren å legge til rette for en tre dagers tur til Sverige for ei pensjonistforening. Velg selv avreisested (i Norge) og reisemål.

Ta for deg alle trinna som er beskrevet i læringsstien Planlegging av persontransport.

Beskriv

  • hvordan du vil forberede deg på turen og sikre at alle formaliteter er i orden før avgang (utstyr, daglig kontroll, dokumentasjon, billetter, ferge osv.)

  • hvordan du skal legge opp turen slik at du overholder kjøre- og hviletidsbestemmelsene (hvor langt kan du kjøre før du må stoppe, døgnhvil osv.)

  • hvordan du vil informere passasjerene om turen, både ved påstigning og underveis

  • hva planene dine er for veivalg, pauser, ankomst, overnatting, overnattingssted, avreise, opplevelser underveis og på destinasjonen osv.

Hvordan skal du løse og dokumentere oppgava?

  1. Lag et oversiktlig planleggingsdokument der du beskriver og grunngir alle punkter. Dokumentet skal ha ei forside i tillegg til selve løsningsforslaget. Bruk gjerne bilder og lenker.

  2. Lag et klart og vennlig formulert informasjonsskriv til pensjonistene som de får utlevert eller tilsendt i forkant av reisa. De skal være godt informert om avreise- og returdato og om ulike andre tidspunkter som de må forholde seg til. Skrivet skal også inneholde kontaktinformasjon, informasjon om overnattingsstedet, om eventuelle attraksjoner de skal besøke og om aktiviteter som eventuelt skal foregå på turen.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 12.04.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?