Hopp til innhold

Fagstoff

Sjåførens forberedelser

Som sjåfør får du nødvendige opplysninger fra befrakteren eller fra andre på kjørekontoret. Når du planlegger oppdraget, må du ta hensyn til denne informasjonen og til en rekke regelverk.
En yrkessjåfør i refleksjakke står ved siden av et hvitt vogntog og gjør tommel-opp-tegn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelser

Når du får et oppdrag fra befrakteren eller kjørekontoret, må du gå gjennom informasjonen om lasten:

  • Hva slags last er det snakk om? Er det flere typer gods, flere hentinger og leveringer?

  • Hvilke egenskaper har godset? Er det for eksempel temperaturavhengig, eller er det farlig gods?

  • Er det tung last? Er vekten innenfor kjøretøyets nyttelast? Får du fordelt vekten riktig på akslingene, får du sikret lasten på en forsvarlig og forskriftsmessig måte, og så videre?

  • Hvis det er volumgods, altså lett gods som trenger mye plass: Er det nok plass i bilen til å få med all lasten?

  • Har du de rette godkjenningene på bil og sjåfør, for eksempel
    dersom det er snakk om farlig gods?

Utstyr

Oransje lastestropper. Foto.

Du må påse at du har riktig utstyr til oppdraget, som for eksempel lastsikringsutstyr. Må du surre med fiberstropp, er det viktig å ha nok stropper. Utstyret må dessuten være i orden: Stropper må være hele, rene og ha merkelapp med påskrift for aktuelle begrensinger.

Du kan også trenge annet utstyr, som mellomlegg til stropper og friksjonsmatter til å legge under gods. Krever oppdraget bruk av kjetting, må du gå over kjetting og strammere og påse at utstyret er i orden og innenfor kravene til surrekjetting.

Det kan også hende at du trenger for eksempel hydraulikkslanger til bakløfter, smøreoljer og andre væsker til påfylling. Ved transport av farlig gods er det krav om brannslukkere i henhold til ADR-forskriften.

Lasting og rutevalg

En skjerm for GPS i en lastebil. Foto.

Når du har fått lasteliste, må du planlegge lasterekkefølge. Du må laste etter hvordan du skal losse. Skal du laste flere steder, må du også planlegge hvilken avsender du skal til først.

Sist inn – først ut

Har du flere leveringer, laster du som regel etter -prinsippet: "last inn, first out". Det vil si at det som skal leveres sist, settes fremst på bilen, og det som skal leveres først, må stå bakerst. Du leverer i motsatt rekkefølge av hva du laster i.

Ulik vekt på godset

Er det forskjellig vekt på godset, for eksempel i en blanding av lette og tunge paller, må du laste ut fra vektfordelingen på akslingene.

Hensiktsmessig rutevalg

Ellers må du planlegge kjøreruten ut fra hvor du skal med lasten. Du må finne de mest hensiktsmessige veiene og ta hensyn til veistandard, til mulige vektbegrensninger, og ikke minst til høydebegrensinger på grunn av tunneler og broer.

Hensyn til kjøre- og hviletidsbestemmelser

Du må også planlegge hvordan du kommer fram uten å bryte Da må du finne hensiktsmessige steder der du får tatt lovpålagte pauser, og du må passe på at du har nok kjøretid til å komme fram til mottaksstedet før du må ta døgnhvil. På lange strekninger må du gjerne planlegge turen over flere dager, og du må ta hensyn til eventuelle ferger og til veiarbeid på ruta.

Dokumenter

Du må påse at du har med deg alle nødvendige dokumenter.

Dokumenter på kjøretøyet

Du må ha dokumenter på kjøretøyet, slik som vognkort på lastebil. Kjører du vogntog, trenger du også dokumenter på tilhenger. Transporterer du farlig gods, kan det være påkrevd med -godkjenning på kjøretøyet. Det kan også være nødvendig med-godkjenning til påbygg som skal brukes til temperaturregulert transport, såkalt

Eksempel på løyvedokument
Forsiden av et løyvedokument for internasjonal godstransport. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Godstransportløyve

Transportselskapet må ha godstransportløyve og ha løyvedokument, altså en fellesskapstillatelse. En attestert kopi, som eksempelet over, skal ligge i bilen. Dette dokumentet må du ha med og kunne vise fram i en eventuell kontroll.

Dokumentasjon på lasten

Det må være dokumentasjon på lasten. Det er avsenderen som er pliktig til å fylle ut og legge ved riktig fraktdokumentasjon, og du som sjåfør må påse at dette er blitt gjort. Krav til utfylling av finnes i paragraf 9 i vegfraktloven, og kravene gjelder både for fraktbrev på papir og for elektronisk fraktbrev. Om det er snakk om internasjonal transport, skal det foreligge et . Ved farlig gods må du påse at du har korrekt dokumentasjon i henhold til ADR-reglementet på godset.

Dokumentasjon på kompetansen til sjåføren

Ellers må du som sjåfør ha personlig dokumentasjon, som førerkort i aktuell klasse, med gyldig. Til digital fartsskriver må du ha et gyldig , og du må ha gyldig ADR-kompetansebevis om du skal transportere farlig gods.

Skal det brukes trucker eller kran, må du ha på dette utstyret. Du må også ha gjennomgått dokumentert opplæring på utstyr som kan medføre fare, som krokløfter og bakløfter.

Eksempler på kort som dokumenterer kompetanse
Førerkort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Baksiden av et førerkort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Scannet ADR-kompetansebevis med bilde av en kvinne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Sjåførkort med bilde av en kvinne. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Bildet viser et kompetansebevis for G8. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 25.04.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?