Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Hva lærer du?

CC BY-SA

Her lærer du om alle forhold du må ta hensyn til når du planlegger og gjennomfører et persontransportoppdrag. Du lærer også hvorfor det er viktig og nødvendig med regler, krav og planlegging.