Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Planlegging av persontransport

Når du skal planlegge transport av personer, må du ta hensyn til ei rekke forhold. Det kan du lære mer om her.
Turistbuss på vei i fjordlandskap med grønne lier og snødekte fjelltopper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Her skal vi se nærmere på faktorene som virker inn på planlegging og gjennomføring av persontransport.

For at transportoppdraget skal bli en best mulig opplevelse for alle parter, må du planlegge godt.

Forhold du må ta hensyn til
 • hvilke lover og regler som skal følges

 • hvor mange passasjerer som skal transporteres

 • hvem passasjerene er

 • hvor transporten skal gå

 • hvilket transportmiddel som passer til transporten

 • hva som er formålet med turen

 • når transporten skal foregå

 • hvilken rute du skal kjøre

 • hvilke kostnader som påløper

 • hvilken pris du kan ta

 • hvilke dokumenter som må være på plass

 • hvordan lasting og påstigning skal foregå

 • når du skal være framme på destinasjonen

 • når eventuell retur skal skje

Hvilke lover og regler må følges?

For transportoppdrag gjelder en rekke lovfesta regler. Derfor må både transportselskapet ditt og du som yrkessjåfør kjenne til lovverket som gjelder for de respektive oppdraga. Dere må kjenne til

 • krav til kjøretøy

 • krav til bruk av kjøretøy

 • krav til kjøre- og hviletid

 • krav til sjåføren

I tillegg stiller passasjerene krav til service og tilleggstjenester som må være på plass for at de skal være fornøyde.


Relatert innhold

Her kan du lære mer om krava som førere av tunge kjøretøy og buss må oppfylle.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 24.03.2022