Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegging av løfteoppdrag

Løfteoppdrag krever noe mer planlegging enn vanlige godsoppdrag. Eksemplet vårt i denne artikkelen er et transportoppdrag for lastebil med kran. Lasting og lossing blir utført som løfteoperasjoner.
Lastebil med kran. Krana løfter et stort metallrør. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Planlegging

Når du planlegger en tur med kranbil, må du ta akkurat de samme forholdsreglene for transportdelen som ved andre godsoppdrag: Du må ta høyde for kjøre- og hviletid, lastsikring, vektfordeling, eventuelt -bevis osv.

Men når det gjelder selve løftejobben, må du sette deg inn i hva du trenger av dokumentasjon på kran og fører. Du må også vite hva slags utstyr du må ha med deg.

Ofte er det snakk om et kombinert transport- og løfteoppdrag: Godset skal løftes opp på kranbilen og transporteres, og så skal det løftes av på et nytt sted. Vanligvis har kranbiler lasteplan til å transportere varer, og gjerne en tilhenger for å få med mer gods. Noen kranbiler er semivogntog, der krana sitter på trekkvogna, og semitraileren nyttes til å frakte gods.

Vanlige oppdrag med kranbil

Løfteoppdrag er ofte transport av båter, brakker, maskiner eller store deler som stålprofiler. Lasten skal ofte hentes eller leveres på steder der det ikke er tilgang på utstyr til å laste og losse store kolli.

Bildet viser en lastebil med plan og frontmontert kran. Bilen står plassert utafor et lager for byggevarer. Foto.

Det er også veldig vanlig å bruke kranbil til å transportere byggevarer som skal leveres på byggeplass, for eksempel treplanker og murstein eller utstyr og verktøy. Det kan være takstoler som heises rett på plass på toppen av et bygg, eller vinduer som løftes til riktig etasje.

Andre ganger kan kranbilen brukes til rene løfteoppdrag. Da blir bilen gjerne stående på en byggeplass og brukes til å løfte elementer og andre ting som skal monteres på bygninger. Slike oppdrag kan strekke seg over flere dager.

De større kranbilene har etter hvert begynt å overta for mobilkraner, og bilene med de største kranene har knapt kapasitet til å frakte gods fordi krana tar nesten alt av bilens nyttelast. Disse bilene er konstruert for rene løfteoperasjoner, ikke for transport.

Dokumenter og godkjenninger

Kraner skal være CE-godkjent og ha samsvarserklæring. De er underlagt sakkyndig kontroll og skal kontrolleres av uavhengig sakkyndig virksomhet hver 12. måned. Kontrollen må være dokumentert, og eier skal ha sertifikat og dokumentasjon tilgjengelig. Krana merkes vanligvis med en oblat (et klistremerke) som viser når kontrollen er utført.

Nærbilde av en løftekjetting med merkebrikke. Foto.

Løfteredskap skal være merket med løftekapasitet og andre påkrevde opplysninger. Det skal være merkelapp på stropper, og merkebrikke på kjetting.

Løfteredskap som stropper, kjetting, wire og sjakler som blir brukt til løft, skal ha sakkyndig kontroll en gang i året. Også denne kontrollen må selvsagt kunne dokumenteres. Kjetting og sjakler merkes som regel med en farge som indikerer hvilket år de sist er kontrollert. Da blir det sprayet på et merke i "årets farge", som er definert på forhånd. Slik kan bruker raskt se om utstyr er godkjent. Fargen for 2023 er for eksempel grønn, fargen for 2024 er blå osv. Om utstyret har fått hvit merking av kontrollør, er det underkjent og skal kasseres.

Kompetansebevis

Kompetansebevis for å kunne betjene ei kran av typen G8. Foto.

For å føre lastebilkran må du ha gjennomgått sertifisert opplæring og ha kompetansebevis for G8-lastebilkran. Du må også ha dokumentert utstyrsspesifikk opplæring på den aktuelle krana eller krantypen.

I dokumentet "Normer for kontrollomfang" (PDF fra Arbeidstilsynet) finner du flere detaljer om kontroll, dokumentasjon og merking.

Daglig kontroll av løfteutstyr

Før du som sjåfør reiser ut på oppdrag der du skal utføre løft, må du kontrollere utstyret: Sjekk krana for oljelekkasjer, sprekker, manglende bolter og splinter. Sjekk også at det ikke er skader, deformasjoner eller rustangrep på kran, innfesting eller tilhørende komponenter.

Også løfteredskap må sjekkes. Se til at stropper er hele og uten kuttskader, skader i saumer eller brennmerking, og at alt utstyr har merking eller merkelapp.

Tre ødelagte løftestropper. Foto.

Kjetting må sjekkes daglig før bruk. Den skal ha minst Grade 80-kvalitet, og den skal ha merkeplater og være uten skader og deformasjoner.

Bildet viser tre ringer av en kjetting i Grade 80-kvalitet. Foto.

Husk å sjekke at alt utstyr har gjennomgått sakkyndig kontroll og er godkjent. Se etter årets fargekode på kjetting og sjakler.

Planlegging og utførelse

Når du planlegger løfteoppdraget, må du bruke opplysningene du får fra kjørekontoret. Vekta på godset er en veldig viktig faktor, ikke bare med tanke på vektfordelinga på akslinger, men også når det gjelder vekta av selve løftet. Forsikre deg om at krana har løftekapasitet til å utføre løftet, og pass på at du har med deg hensiktsmessig og godkjent løfteredskap til å løfte det aktuelle godset.

Du må også vurdere grunnforholda på lasteplassen, for bilen må stå stabilt. Legg gjerne underlagsputer under støttebein slik at grunnen ikke gir etter. Du bør heller ikke stå for nærme grøftekanter o.l. Før du løfter krana, bør du se deg godt rundt etter eventuelle hindringer som for eksempel strøm- og telefonledninger. Ellers bør du bruke personlig verneutstyr og passe på egen og andres sikkerhet.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Arne Skrede.
Sist faglig oppdatert 02.05.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?