Hopp til innhold

Fagstoff

Krav til sjåfør

Alle førere av motorkjøretøy må oppfylle ei rekke krav, men det stilles særlige krav til dem som skal føre tunge kjøretøy og busser. Det skal du lære mer om her.
Bussjåfør som sitter i en hvit buss. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skikka til å kjøre

Når du som sjåfør skal føre et kjøretøy, må du være i en tilstand som gjør at du er skikka til å kjøre bilen på en trygg måte. Du må ikke under noen omstendigheter være påvirka av alkohol eller noe annet berusende eller bedøvende middel, og du må heller ikke være syk, svekka, sliten eller trøtt.

Pliktmessig avhold

For at transporten skal være sikker for passasjerer og andre medtrafikanter, er du som yrkessjåfør pålagt pliktmessig avhold.

Det betyr at når du fører motorvogn i ei stilling eller et yrke der du transporterer personer eller gods, må du ikke nyte alkohol eller ta andre berusende eller bedøvende midler i tjenestetida.

Tjenestetida er tidsrommet fra du begynner å utføre arbeidet som stillingen krever, og inntil du avslutter arbeidet. Kravet om avhold gjelder allerede 8 timer før tjenestetida begynner.

Kontroll før kjøring

Bilde av en alkolås i en buss.

For at en skal være sikker på at alle som kjører buss, overholder promillegrensen, er det installert alkolås i bilen. Det er en teknisk anordning som kobles til tenningssystemet i et kjøretøy. Alkolåsen består av et håndsett med munnstykke og ei ledning som går til en elektronisk boks som er kobla til tenningssystemet.


Ansvar for kjøretøyets stand

  • Som fører må du sjekke at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, og at det er forsvarlig og forskriftsmessig lasta.

  • Du må sørge for at kjøretøyet også under bruk er i forsvarlig stand og forsvarlig lasta.

  • Dersom kjøretøyet ikke er i forsvarlig stand, er det eieren som er ansvarlig for at kjøretøyet ikke brukes.

Bruk av elektronisk utstyr

Du må ikke bruke noe elektronisk utstyr som kan forstyrre deg mens du kjører.

Dokumentasjon av førerett, førerkort og kompetansebevis

Du må alltid ha med deg førerkort og kompetansebevis under kjøring.

Les gjerne mer om hva vegtrafikkloven sier om krav til fører av kjøretøy i kapittel 4 av vegtrafikkloven.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 04.04.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?