Hopp til innhold

Fagstoff

Nødvendige dokumenter ved persontransport

Her gjennomgår vi dokumentene og godkjennelsene som må være i orden før du kan gjennomføre en persontransport.
Førerkort, sjåførkort og vognkort, satt sammen i en kollasj. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fellesskapstillatelse

Alle som skal drive transport av gods og/eller personer mot vederlag, altså mot betaling, må ha løyve. For godstransport med tunge kjøretøy og for persontransport utenfor rute med kjøretøy over ni sitteplasser er dette løyvet en fellesskapstillatelse som gjelder i hele EØS-området.

Du kan lese mer om dette i artikkelen Fellesskapstillatelse – løyve for gods- og turvogn.

Eksempel på løyvedokument
Forsiden av et løyvedokument. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Passasjerliste

Skal du til utlandet med passasjerer, må alle passasjerene være ført opp i en passasjerliste.

Også på turreiser i Norge kan ei passasjerliste være til stor hjelp, både under selve turen og dersom du trenger å ta kontakt med passasjerer i ettertid. Dersom turen er arrangert av private som leier buss, er det arrangøren som har oversikt over passasjerene.

Førerkort og YSK

For å kunne føre buss må du ha førerkort klasse D. Du må også ha gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport (YSK). Gyldig YSK dokumenteres med kode 95 påført i førerkortet på de klassene den er gyldig for.

Både førerkort i tunge klasser og YSK varer i 5 år før de må fornyes, og det er vanlig å fornye begge deler samtidig. For å fornye førerkortet kreves det helseattest, for å fornye YSK må du ta et 35 timers YSK-etterutdanningskurs.

Les mer om yrkessjåførkompetanse i artikkelen Yrkessjåførkompetanse på nettsidene til Statens vegvesen.

Eksempel på førerkort
Framsida på et førerkort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Baksida på et førerkort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kjøreseddel

Du må ha kjøreseddel for å kunne utføre persontransport mot vederlag. Dette kravet gjelder for all persontransport med motorkjøretøy (buss, drosje osv.).

Det er politiet som utsteder kjøreseddel. Du må ha helseattest, god vandel og være over 20 år for å få kjøreseddel. Les gjerne mer om kjøreseddel for yrkessjåfører på nettsidene til politiet.

Eksempel på kjøreseddel
Framsida på en kjøreseddel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Baksida på en kjøreseddel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vognkort

Alle kjøretøy som er registrert, må ha et vognkort. Vognkortet har to deler, og del 1 skal ligge i kjøretøyet. Vognkortet har opplysninger om eier (i dette tilfellet busselskapet) og tekniske opplysninger om kjøretøyet. På en buss er vesentlige tekniske opplysninger blant annet totalvekt, akselvekter, lengde, bredde og antall passasjerplasser.

Du kan lese mer om vognkortet i artikkelen Hva er et vognkort? på nettsidene til Statens vegvesen.

Eksempel på vognkort
Vognkort til buss, side en og fire. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
Vognkort til buss, side to og tre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sjåførkort

Skal du kjøre et kjøretøy som er underlagt kjøre- og hviletid, og som har digital fartsskriver, må du ha et sjåførkort. De aller fleste busser har digital fartsskriver. Sjåførkortet settes inn skriveren og registrerer alle kjøre- og hviletidsaktiviteter, som sjåføren må kunne dokumentere. Kortet har en chip der dataene blir registrert. Det er Statens vegvesen som utsteder sjåførkort.

Du kan lese mer om sjåførkort på sida Søk om såførkort på nettsidene til Statens vegvesen.

Eksempel på sjåførkort
Sjåførkort for en kvinnelig sjåfør. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Pass

De nordiske land har avtale om passfri grensepassering. Du kan altså reise til Finland, Sverige, Island og Danmark uten pass. Reiser du til andre land, må du derimot ha med deg passet ditt.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet også om du reiser til et nordisk land, da passet er gyldig som legitimasjon i alle land. Uansett bør du ha med gyldig legitimasjon som viser bilde, fødselsnummer og opprinnelsesland.

Eksempel på pass
Norsk pass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 23.05.2022

Læringsressurser

Hvordan planlegge?