Hopp til innhold

Fagstoff

Merking og kontroll av løfteutstyr

Her skal vi se nærmere på merking og kontroll av løfteredskaper.
Bildet viser sammenhengen mellom løfteinnretning, fem typer løfteutstyr og last. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Eksempel på løfteredskap

Eksempler på løfteredskaper er kjetting, sjakkel, ring, krok, koplingsløkke, svivel, fathake, stein- og plateklype, tobb, blokk, løfteåk, grabb, magnet- og vakuumløfter, stropp av kjetting og ståltau, båndstropp og rundsling av kunst- og naturfiber, løftebånd av stål, tauverk av kunst- og naturfiber.

En løftekjetting med merkebrikke. Foto
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi regner også kurv, bur, stålkasse, pall, løftenett og storsekk konstruert med fester for å være løfteredskaper. Det er svært viktig at alle som bruker løfte- og lastsikringsutstyr vet hvordan man kontrollerer og vedlikeholder utstyret. Dette gir større sikkerhet for både sjåfør, anhuker og andre rundt deg.

Merking av løfteredskap

Fiberstropper har ulik farge som kan fortelle noe om redskapens WLL, grensen for maksimal belastning. Men det er bare merkelappen som gir sikre opplysninger.

Fiberstroppenes maksimale belastning er inndelt i følgende fargekoder:

 • Fiolett: 1 tonn
 • Grønn: 2 tonn
 • Gul: 3 tonn
 • Grå: 4 tonn
 • Rød: 5 tonn
 • Orange 10 tonn

Kjettingredskap kan merkes med farge etter årstall. Da blir enkelte ledd av kjettingen malt som et tegn på at den er godkjent. Det er en informasjon til deg som bruker, men bare sertifikatet gir sikre opplysninger.

Sammenhengen mellom godkjenningsår og merkefarge:

Blå

Rød

Gul

Grønn

Blå

osv.

2012

2013

2014

2015

2016

osv

Hver lengde av kjetting, kjede, tau eller bånd for heising eller løfting skal være forsynt med et merke når kjettingen, kjedet, tauet eller båndet ikke er montert inn i en enhet. Dersom slik merking ikke er mulig, skal lengden være utstyrt med en plate eller ring som ikke kan fjernes.

På merket skal det stå:

 • navn og adresse til produsenten eller en representant for produsenten
 • materialspesifikasjon når det er nødvendig for valg av utstyr som passer sammen (f.eks. internasjonal klassifisering)
 • største arbeidsbelastning (WLL)

For løfteredskaper som det er fysisk umulig å merke, skal opplysningene gå fram av en plate eller et annet middel og være forsvarlig festet til tilbehøret. Opplysningene skal være lett leselige og plassert på et sted der de ikke forsvinner som følge av bearbeiding, slitasje osv. Merkingen skal ikke svekke tilbehørets belastningsevne. Se lenka «Forskrift om maskiner av 20.5.2009 nr. 544».

Når du klikker på «Forskrift om bruk av arbeidsutstyr», finner du litt om hvordan kontrollert løfteredskap skal merkes.

Kontroll av løfteredskap

På lenka «Normer for kontrollomfang» fra Arbeidstilsynet, finner du normer som et samarbeidsutvalg er kommet fram til for kontroll av løfteredskaper. Her ser du også hva den sakkyndige kontrolløren ser etter. Når redskapen er godkjent, blir det dokumentert i en kontrollbok og påført sertifikatet, eller det utstedes nytt sertifikat.

Før og etter bruk av fiberstropper skal det alltid gjøres en brukerkontroll av slitasjen:

 • Kontroller slitasjen på påhukingsstedet og snaringsstedet.
 • Reparasjoner er ikke tillatt uten samtykke fra sakkyndig virksomhet.
 • Etiketten må være leselig før bruk, ellers kasseres redskapen.
 • Det må ikke være brent hull av sveiseperler eller defekt duk, i så fall kasseres redskapen.
Slitte, runde fiberstropper. foto.

Sikker bruk og vedlikehold

 • Slitt, grønn fiberstropp. foto.

  Sjekk at løfteredskapen er sertifisert og i orden og egnet til jobben som skal gjøres.

 • Opphold deg aldri under hengende last.
 • Kjenn på vekta som skal løftes, og overbelast aldri kran eller løfteredskap.
 • Unngå rykk under løftet. Sørg for jevne bevegelser.
 • Legg ikke stropper/slingser over skarpe kanter. Bruk kantbeskytter.
 • Unngå å legge stropper over hverandre i løftekroken.
 • Bruk ikke båndstropper/rundslinger av polyester i temperaturer under –40 ºC eller over +200 ºC. Slike temperaturer kan forekomme på steder som fryselager, smelteverk eller når godset har en spesiell temperatur.
 • Unngå for sterk sammenpressing av fibrene i stroppen.
 • Glem ikke å ta hensyn til vinkelen som løfteredskapen danner (kjetting, ståltau eller fiber).

Det viktigste du kan gjøre for å vedlikeholde løfteredskaper, er å bruke dem rett og unngå overbelastning. Etter bruk skal redskapene henges opp på et tørt sted. Sørg også for å holde dem reine. Blir de nedsmusset, kan du prøve å reingjøre med vanlig såpe og vann.

Lenker

Nettsiden til Stiftelsen Sentralregisteret (SFS), utsteder av kompetansebevis.

Forskrift om maskiner hos Lovdata.

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr hos Lovdata.

CC BY-SASkrevet av Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 09.01.2019

Læringsressurser

Kraner og løfteutstyr