Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Etikk i arbeidet

Etikk handler om hvilke holdninger og verdier du har, og som framtidig fagarbeider skal du utvikle disse. Du får utfordringer gjennom utdannelsen din som skal gjøre deg bevisst på framtidige valg og refleksjoner.

Læringsressurser

Etikk i arbeidet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter