Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • vite hva etikk er
  • kunne forklare og bruke sentrale etiske begreper
  • kunne ha saklige diskusjoner om etiske problemstillinger