Hopp til innhold

Fagstoff

Normer

Normer er regler for hvordan vi skal oppføre oss. Normene forteller oss hvilke forventninger samfunnet har til den enkelte. På en måte veileder de oss i hvordan vi skal oppføre oss i ulike situasjoner. De fleste av oss opplever dette som trygt. Vi har både formelle og uformelle normer.
Hender som holder en spiral med ikoner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

De sosiale normene speiler bestemte verdier. En verdi er noe vi mener er godt eller viktig, og som vi derfor prøver å oppnå eller ta vare på. Normen «Du skal ikke stjele» forteller oss at eiendomsretten er en verdi. Jo strengere straffen for tyveri er i et samfunn, desto viktigere er eiendomsretten for myndighetene og innbyggerne. Normen «Du skal ikke slå i hjel» og den strenge straffen for drap viser at retten til liv er en grunnleggende verdi. I alle samfunn er det normer som styrer hvordan vi skal oppføre oss. Vi deler normer i de følgende to gruppene:

 • Formelle eller skrevne normer
  Eksempel på slike normer er Norges lover og skolereglementet.
 • Uformelle eller uskrevne normer
  Eksempel på slike normer er bordskikk og regler for hvordan vi hilser på hverandre.

Normkollisjon

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal spille sin rolle. På arbeidsplassen kan du komme opp i følgende situasjon: Ledelsen krever at alle ansatte jobber effektivt, og du klarer å imøtekomme dette kravet. Arbeidskameraten din, som du er avhengig av for å få gjort det du skal gjøre, klarer ikke å følge tempoet ditt. Hva gjør du? Dette er et eksempel på at du kan føle at minst to normer kolliderer. Den ene sier at «Det er viktig å følge ordrene fra ledelsen», mens den andre minner deg om at «En skal stå sammen med sine arbeidskamerater». I en slik situasjon blir du med andre ord utsatt for krysspress.

På samme måte kan du komme opp i en vanskelig situasjon på skolen. Du har en prøve i et fag som du har sjanse til å få toppkarakter i hvis du jobber hardt og utnytter tiden maksimalt. På nabopulten sitter klassens sikreste strykkandidat og ber om hjelp. Hvilke verdier eller normer er det da som kan kollidere? Hvilke roller kan komme i konflikt med hverandre?

Eksempel på normer

Du skal ikke stjele.

Du skal ikke jukse på prøver.

Du skal reise deg for eldre på bussen.

Du skal stoppe og yte hjelp hvis du kommer til et ulykkessted.

Du skal ikke spre opplysninger om brukere som du får kjennskap til gjennom din jobb.

Du skal ikke kaste mat.

Du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg.

Alle skal få være med i leken. Ingen skal holdes utenfor.

Vask hendene før du begynner å lage mat.

Si takk når du får en presang.

Ahmed har samme rett til skoleplass som Lise.

Toralf, som sitter i rullestol, har rett til å få delta på klasseturen.

Du skal holde hviledagen hellig.

Hunder skal holdes i bånd.

Diskuter normene

 • Hvilke verdier bygger de på?
 • Hvilke av normene er formelle, og hvilke er uformelle?

Ulike normer

I arbeid innenfor helse- og oppvekstsektoren vil du møte en rekke ulike mennesker. I dette møtet vil du oppleve at mennesker har ulike normer. De formelle normene skal alle forholde seg til, men de uformelle normene vil variere blant annet ut fra alder, hvor du kommer fra, oppvekst og lignende. Som profesjonell yrkesutøver vil du av og til komme i situasjoner der dine egne og brukerens normer kolliderer. Tenk deg at du jobber for en ung jente med bevegelseshemning, og at du oppdager at hun stjeler blader ved å legge dem ned i rullestolen slik at de ikke kan sees. Hva gjør du da?

Utfordringer til deg

 1. Hva er en norm?
 2. Hvilke verdier ligger til grunn for disse normene: «Reis deg for eldre damer på bussen», «Del godene» og «Samarbeid under eksamen er fusk»?
 3. Har du eksempler på at dine egne normer har endret seg siden da du var liten?
 4. Hva er en normkonflikt?
 5. Hvordan skal du som arbeidstaker forholde deg dersom du og brukeren har ulike normer? Finn eksempler.
CC BY-SASkrevet av Erik Sølvberg. Rettighetshaver: Fagbokforlaget
Sist faglig oppdatert 31.01.2018

Læringsressurser

Etikk i arbeidet