Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid

Som fagarbeider skal du levere helse- og oppveksttjenester som fremmer helse og mestring. Samarbeid med mottakerne av tjenestene og tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper er nødvendig for å gi et helhetlig tilbud som dekker brukernes behov.

Læringsressurser

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid