Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Lover og regelverk

Som arbeidstaker innen helse- og oppveksttjenestene er det viktig å kjenne til lover og regelverk som regulerer yrkesutøvelsen. Rettigheter for brukere av tjenestene medfører plikter for deg som skal utføre arbeidet.

Læringsressurser

Lover og regelverk