Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Fagarbeider

En fagarbeider er en yrkesutøver som har gjennomført opplæring etter en fastsatt læreplan, avlagt fagprøve og mottatt fagbrev eller svennebrev. Enkelte yrkesgrupper innen helse- og oppvekstfag oppnår autorisasjon etter treårig videregående opplæring.

Læringsressurser

Fagarbeider