Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Yrkene innen helse- og oppvekstfag

I helse- og oppveksttjenestene er det mange yrkesgrupper som til sammen har bred kompetanse. Etter Vg1 helse- og oppvekstfag kan du velge mellom ulike yrkesfag med læretid som fører fram til fagbrev, eller yrkesutdanninger der du søker om autorisasjon etter tre år på skole.

Læringsressurser

Yrkene innen helse- og oppvekstfag