Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

HMS i arbeidslivet

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Tilrettelegging av arbeidet skal sikre miljøet du jobber i, og gi trygghet for deg som arbeidstaker. Alle bedrifter skal ha et internkontrollsystem som sikrer arbeidstakerne og forebygger uønskede hendelser.

Læringsressurser

HMS i arbeidslivet