Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Profesjonell yrkesutøvelse

Som fagarbeider innen helse- og oppveksttjenestene må du vite hva som forventes og kreves av en profesjonell yrkesutøver. Kunnskaper om velferdsteknologi, etiske retningslinjer og gjeldende regelverk er nødvendig. Du trenger også innsikt i andre yrker og å kunne samarbeide på tvers av yrkesgrupper.

Oppbygning av tjenestene

Det norske velferdssamfunnet kalles en velferdsstat fordi det offentlige har hovedansvaret for fordeling av grunnleggende goder. Som fagarbeider skal du bidra til å dekke brukernes behov for helse- og oppveksttjenester, og du må derfor ha kjennskap til hvordan de ulike tjenestene er bygd opp.

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene