Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hvorfor velferdsstat?

At alle er like mye verdt, er det samme som å si at alle mennesker er født med de samme rettighetene. Disse rettighetene blir derfor kalt naturlige rettigheter. De viktigste er: rett til liv, frihet og eiendom.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Gråtende nyfødt baby. Foto.

Naturlige rettigheter

Disse verdiene utgjør kjernen i det vi i dag kaller menneskerettighetene, som blant annet også omfatter retten til:

  • helse
  • bolig
  • mat
  • arbeid
  • utdanning

Blir disse rettighetene ivaretatt i et samfunn, sier vi at menneskene får oppfylt en del av grunnbehovene sine.

Velferdstaten

Noen foreldre er så rike at de fullt ut hadde kunnet betale for barnas utdanning og helsetjenester selv. Men for de fleste er det ikke slik. Det store flertallet ville heller ikke få tilfredsstillende helsetjenester dersom de måtte dekke alle utgiftene til lege og behandling ved sykdom.

Noen mennesker er født med så store funksjonshemninger at de må ha hjelp til det meste i hverdagen, og mange av oss støter i ulike faser av livet på problemer som vi trenger hjelp til å håndtere. Da må offentlige myndigheter tre støttende til.

Disse eksemplene viser at enkeltmennesker kan trenge hjelp fra offentlige myndigheter for å kunne gjøre bruk av rettighetene sine. Samfunnet som fellesskap tjener også på at alle får like muligheter til å delta og får brukt evnene sine. Alle tjener for eksempel på at flest mulig får en solid utdanning, at syke får hjelp så de kan gjøre nytte for seg i arbeidslivet, og at så mange som mulig får et inntektsgivende arbeid.

Begrunnelsen for velferdsstaten handler altså om at menneskene trenger den både som individer og som medlemmer av et fellesskap. De fleste trenger velferdsstaten dersom de skal kunne leve et menneskeverdig liv med muligheter til å få oppfylt viktige behov.


Utfordringer til deg:

  1. Hvorfor har vi en velferdsstat, hvilke tanker ligger bak?
  2. Hva er kjernen i menneskerettighetene?
  3. Hvordan ville du klart deg i et samfunn der du selv måtte betale for skolegang og legebehandling?
  4. I Norge er noen goder behovsprøvd slik som utdanningsstipend og sosiale stønader. De aller fleste goder tildeles alle mennsker, uavhengig av inntekt, for eksempel barnetrygd og gratis skole. Hva tror du er årsaken til at det er slik, og hva mener du om det?
Sist oppdatert 31.01.2018
Tekst: Erik Sølvberg (CC BY-NC-SA)
Rettighetshaver: Fagbokforlaget

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene