Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Velstandssamfunn og velferdssamfunn

For å sikre at alle skal få sjansen til å tilfredsstille de grunnleggende behovene, er det vanlig at offentlige myndigheter tar på seg et visst ansvar for fordelingen av slike goder.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Pleier hjelper mann i rullestol. Foto.


Velstandssamfunn

Enklest kan vi si at et velstandssamfunn er et samfunn der det blir produsert mer enn nok av varer og tjenester, og at det store flertallet har råd til å skaffe seg de varene og tjenestene de trenger. En vanlig måte å finne ut hvor mye som blir produsert i et land, er å beregne verdien av alle varene og tjenestene som blir produsert i landet i løpet av et år.

Velferdssamfunn

For å kunne avgjøre om et samfunn kan kalles et velferdssamfunn, må vi se på hvordan grunnleggende goder virkelig er fordelt på innbyggerne. Med grunnleggende goder mener vi mat, bolig, arbeid, klær, mulighet til utdanning, helsetjenester og frihet fra undertrykkelse. Dersom deler av befolkningen mangler disse godene, har vi ikke med et velferdssamfunn å gjøre.

Velferdsstat

For å sikre at alle skal få sjansen til å tilfredsstille de grunnleggende behovene, er det vanlig at offentlige myndigheter tar på seg et visst ansvar for fordelingen av slike goder. I Norge blir dette gjort av de statlige og kommunale styresmaktene.

Dersom de statlige styresmaktene tar på seg ansvaret for at ingen forkommer på grunn av dårlig økonomi eller mangel på andre ressurser, kaller vi staten en velferdsstat. Da garanterer staten at alle skal ha penger nok til mat, hus og klær. Alle skal ha et tilbud om utdanning eller arbeid, alle skal kunne få medisinsk hjelp.

I Norge er ansvaret for velferdsgodene fordelt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene.

Det er vanlig å dele velferdsstaten inn i

 • oppvekstsektoren
 • helsesektoren
 • sosialsektoren
 • trygdesystemet

Velferdsordninger

Stortinget vedtar for eksempel lover som sikrer de arbeidsledige trygd, sosialhjelp til dem som trenger økonomisk støtte til livsopphold og uføretrygd til dem som har pådratt seg så dårlig helse at de ikke kan arbeide. Videre kan staten vedta at alle har rett til utdanning i 13 år, at alle skal ha en fastlege, og at alle skal få nødvendig sykehusbehandling Statlig støtte til medisiner skal sikre at alle har råd til de medikamentene de trenger.

Riksløven på Løvebakken foran Stortinget. Foto

FN har flere ganger kåret Norge til det beste landet å bo i, blant annet på grunn av våre velferdsgoder. Som fagarbeider innenfor helse- og oppvekstsektoren vil du ha en jobb der du skal bidra til at mennesker opplever at velferdsstaten fungerer.


Utfordringer til deg:

 1. Hva er et velstandssamfunn og et velferdssamfunn?
 2. Hvilke fire deler er det vanlig å dele velferdsstaten i?
 3. "Norge har ikke alltid vært en velferdsstat". Bruk stikkordene under til å finne ut hva som menes med utsagnet over:
  - legdordningen fram til 1900-tallet
  - fattigdom og nød på 1800-tallet
  - et skoletilbud for alle først på slutten av 1800-tallet
 4. Hvilke velferdsgoder nyter du som skoleelev godt av?
 5. Diskuter: Gir det å leve i et velstandssamfunn god livskvalitet?
Sist oppdatert 27.02.2020
Tekst: Erik Sølvberg (CC BY-NC-SA)
Rettighetshaver: Fagbokforlaget

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene