Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen skal tilby tannhelsetjeneste og hjelpemiddelsentral. I tillegg har helsetilsynet i fylkene ansvar for å føre tilsyn med alle helsetjenester og helsepersonell i fylket. Dette ansvaret har fylkesmannen, og arbeidet ledes av fylkeslegen.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
Tannlege behandler pasient. Foto.

Fylkestannlegen skal sikre at fylkets innbyggere får et godt tannhelsetilbud nært sitt bosted uavhengig av geografiske ulikheter.

Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Det er et ressurs- og kompetansesenter innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging samt tolketjeneste for døve og døvblinde. Hjelpemiddelsentralen sørger for utdeling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede i fylket.

Fylkene har blant annet ansvar for:

Tannhelsetjenesten

Hjelpemiddelsentralen

Sist oppdatert 23.01.2018
Tekst: Norsk Helseinformatikk (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Oppbygning av tjenestene