Hopp til innhold

Fagstoff

Etiske dilemma i arbeidet

Mange valg er vanskelige fordi det er så mange hensyn å ta. Når vi blir trukket mellom ulike hensyn, sier vi at vi har et etisk dilemma. Som fagarbeider vil du stå overfor valg der du må veie ulike hensyn mot hverandre.
Mann med klistrelapp med spørsmålstegn i panna. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etisk refleksjon

Som profesjonell yrkesutøver skal du kjenne og følge lov- og regelverk. Hvis lovverket sier noe om hva som er riktig eller galt i en situasjon, er du pålagt å følge dette når du er på jobb. Det finnes også etiske retningslinjer for ulike yrkesgrupper og institusjoner som kan hjelpe deg med å velge. I et arbeidsforhold kan du bruke dine kollegaer og dine overordnede som støtte i slike valgsituasjoner.

Eksempelet Anna

Anna ber om å få delta på andakten på avdelingen. Du er alene og har det travelt, og du får ikke tid til å hjelpe henne ut på fellesrommet. Du synes dessuten ikke at andakten kan være så viktig. Hvordan forklarer du dette for Anna?

Ulike tilnærmingsmåter til etiske dilemma

Når du står overfor et etisk dilemma, må du spørre deg selv: Hva skal jeg legge mest vekt på? Noen mulige tilnærmingsmåter er:

Plikt
Du legger vekt på å gjøre plikten din. Det betyr at du ønsker å følge skrevne og uskrevne lover og regler.
Formål
Du legger vekt på at formålet med en handling er god. Et godt resultat er viktigere enn at du følger alle reglene.
Konsekvens
Du tenker mest på konsekvensene. Det valget som har færrest dårlige konsekvenser, for deg selv eller andre, er det beste valget.
Sinnelag
Du mener at det er tanken bak som teller. Det betyr at valget må være i tråd med det verdisynet du har, for eksempel et bestemt livssyn.
CC BY-SASkrevet av Tove Bostad og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 19.06.2020

Læringsressurser

Etikk i arbeidet